Thank you Cristine vanDyke for these great game photos!  https://goo.gl/photos/oEumx9MsXGPVGq5KA